Spoedpost Regio Almelo

Per 1 april 2014 treden de Enterse huisartsen toe tot de Centrale Huisartsen Post Almelo

De Spoedpost is 24 uur per dag geopend voor spoedeisende zorg. De Centrale Huisartsen Post (CHPA) en de Spoedeisende Hulp (SEH) verlenen hier samen de zorg of behandeling die u nodig heeft.

 

Overdag (tussen 8:00 uur en 17:00 uur

Overdag gaat u voor eerste hulp naar uw eigen huisarts. Meestal kan uw huisarts u goed helpen. Als het nodig is, verwijst uw huisarts u door naar de Spoedpost van het ziekenhuis. Alleen bij zeer spoedeisende en levensbedreigende zaken, kunt u hier zelf direct naar toe gaan.

Op de Spoedpost meldt u zich bij de receptie. Eerst noteren wij uw persoonsgegevens en verzekeringsgegevens. Daarna neemt u plaats in de wachtruimte totdat u aan de beurt bent. Een verpleegkundige brengt u zo spoedig mogelijk naar een behandelkamer.

 

Buiten kantooruren (tussen 17:00 uur en 8:00 uur en in het weekend)

Uiteraard gaat u voor gezondheidsklachten naar uw eigen huisarts. Soms heeft u echter buiten kantooruren dringend medische zorg nodig. Dan kunt u bij de dienstdoende huisarts van de Spoedpost terecht voor medische zorg, die beslist niet kan wachten tot de volgende dag.

 

Buiten kantooruren:

* maandag t/m vrijdag tussen 17:00 uur en de volgende morgen 8:00 uur

* in het weekend: dus zaterdag en zondag

* tijdens officiële feestdagen (Kerst, Pasen, enz.)

 

Eerst bellen: 088 – 588 05 88 Centrale Huisartsen Post Almelo

Net als bij uw eigen huisarts belt u éérst. De doktersassistente stelt u verschillende vragen om een beeld te krijgen van de klachten. Het kan zijn dat u voor uzelf belt of voor een huisgenoot of bekende. Het is belangrijk om geboortedatum, verzekeringspapieren en medicijngebruik van de patiënt(e) bij de hand te hebben.

In de meeste gevallen kan de doktersassistente u direct helpen. De dienstdoende huisarts controleert vanzelfsprekend de adviezen van de doktersassistenten. Zo nodig belt de huisarts u hierover terug. Het kan ook zijn, dat met u een afspraak gemaakt wordt op de Spoedpost. Dat hangt af van de klachten. Als directe hulp van de huisarts nodig is, komt deze zo snel mogelijk naar u toe. Hiervoor beschikken we over goed uitgeruste auto’s met extra apparatuur, die in geval van nood snel bij u kunnen zijn. Bij levensbedreigende situaties hebben wij een directe lijn met de ambulancedienst.

 

Wachttijden op de Spoedpost

Op de Spoedpost werken we met een kleurcode om te bepalen wie eerst hulp nodig heeft. Welke kleurcode u krijgt, hangt af van uw klachten. De kleurcode bepaalt de volgorde waarop patiënten aan de beurt zijn. Het kan dus zijn dat iemand die later dan u binnenkomt toch eerder aan de beurt is.

 

Melden

In de spoedpost meldt u zich bij de receptie. Daar controleren wij uw persoonsgegevens en verzekeringsgegevens. Daarna neemt u plaats in de wachtruimte. U heeft eerst een gesprek met een huisarts of doktersassistente. In de meeste gevallen kan deze de nodige hulp goed verlenen. Als het nodig is, verwijst deze u door naar de spoedeisende hulp.

Dienstapotheek

In de Spoedpost is ook een dienstapotheek. Als u van uw huisarts een recept heeft gekregen, dan kunt u medicijnen of hulpmiddelen direct ophalen bij de dienstapotheek. De dienstapotheek is telefonisch te bereiken op 088-7084343

 

Inzage in medisch dossier

De Spoedpost werkt volgens strenge kwaliteitseisen. De dienstdoende huisartsen kunnen een samenvatting uit uw medische dossier inzien als u hiervoor toestemming hebt gegeven. Door inzage in uw dossier kan de arts u nog beter helpen. Uiteraard geven wij na elk contact met de Spoedpost alle noodzakelijke gegevens door aan uw eigen huisarts. Wilt u niet dat de dienstdoende huisarts van de Spoedpost uw medische dossier kan inzien, dan moet u dat bij uw huisarts melden.

 

Klachten/opmerkingen/suggesties

Wij doen er alles aan u zo goed mogelijk te helpen. Soms kan het zijn dat u niet helemaal tevreden bent. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten? Bespreek die dan eerst met de betrokkene. Bent u na het gesprek niet tevreden, dan kunt u een klacht indienen op de volgende manier:

* Over de Centrale Huisartsenpost:

Geef uw klacht schriftelijk door aan de klachtenfunctionaris van de CHPA, Postbus 7600 7609 SZ Almelo. Of kijk op www.chpa.nl

* Over de spoedeisende hulp ZGT:

Geef uw klacht schriftelijk door aan de klachtenbemiddelaar van ZGT, locatie Almelo

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo. Of kijk op www.zgt.nl

 

De Spoedpost vindt u aan de achterzijde van de ZGT ziekenhuislocatie Almelo, ingang Soeteman. Voor navigatie of Tom Tom de straat Soeteman invoeren. Vanaf de Weezebeeksingel volgt u de ANWB borden “Spoedpost”. U komt dan op het parkeerterrein van de Spoedpost.

 

Wat neemt u mee?

* geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs)

* zorgpas of polis van uw zorgverzekering.

Ziekenhuis Groep Twente Almelo ZGT Tel: 088-7087878