Contributie

Hoeveel bedraagt de contributie?
De contributie voor de EHBO bedraagt € 37,50 all-in.
Dit is incl. oefenmateriaal / diplomaverlenging / Bondscontributie en EHBO-magazine ‘EERSTE HULP’/ consumptie.

Automatische afschrijving?
Voor wie automatisch wil overmaken verzoeken wij dit door te geven aan onze penningmeester of secretaris.
Dit kun je doen door het formulier onder de Knop – Vragen en opmerkingen in te vullen.
Voor nieuwe leden is een machtigingsformulier bij de penningmeester / secretariaat te verkrijgen, ook deze kun je met het formulier onder de Knop – Vragen en opmerkingen aanvragen.

Indien u geen gebruik wenst te maken van de automatische afschrijving wilt u dan de contributie a € 37,50 overmaken op rekeningnr: NL 73 RABO 0114303347 t.n.v. EHBO-vereniging Enter, p/a H.G.M. Wissink, Dorpsstraat 104a, 7468 CN Enter.

Ook adreswijzigingen graag tijdig doorgeven aan het secretariaat, dit kun je vinden onder de Knop – contactformulier, dit alles i.v.m. jaarlijkse opgave aan de Bond en het sneller verwerken van informatie onzerzijds aan u.

Namens penningmeester en secretaris alvast bedankt!

Ter informatie nog even dit.
De Nationale Bond geeft gratis het EHBO magazine voor vrijwilligers “EERSTE HULP” uit.
Dit blad verschijnt 3 keer per jaar bij u aan huis.