Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluiten ehbo-enter.nl en de redactie en medewerkers van deze site iedere aansprakelijkheid uit, voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, verspreiden, distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van EHBO Enter.

Copyright
Op deze site worden afbeeldingen en teksten gebruikt die deels verkregen zijn via internet of andere bronnen. We nemen alleen afbeeldingen en teksten op waarvan wij er van uitgaan dat er geen rechten op rusten. Het is niet onze bedoeling om copyrights of andere rechten te schenden. Indien u van mening bent dat wij dit wel doen verzoeken wij u dit ons te laten weten door het formulier onder de Knop – Vragen en opmerkingen in te vullen. De afbeeldingen of teksten zullen dan op verzoek van de rechthebbende(n) verwijderd worden.