Evenementenondersteuning

Evenementenondersteuning
Als u EHBO hulp bij een evenement wilt hebben, kunt u dit bij onze vereniging aanvragen. De aanvraag voor Ehbo ondersteuning dient minimaal 4 weken voor de activiteit aangevraagd te worden en dit kan door het invullen van het aanvraag formulier. Deze vind je onder de knop Informatie – Aanvraag evenementenondersteuning. Na ontvangst zal onze coördinator inzet EHBO-ers bij evenementen u zo spoedig mogelijk een bevestiging toesturen.

Voorwaarden / Richtlijnen t.b.v. EHBO bijstand (Posten) bij evenementen.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder hulpverlener(s) vereniging; De EHBO vereniging Enter; onder organisator; de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de organisatie van een evenement.

Om te zorgen dat tijdens de evenementen onze inzet zo optimaal mogelijk is, is het van belang voor uw organisatie aandacht te besteden aan de navolgende punten:

 • De hulpverleners ook wel (Posters) genoemd zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. In voorkomende gevallen prevaleert de veiligheid van de hulpverleners boven die van een slachtoffer.
 • De hulpverleners melden zich bij aankomst en vertrek bij de organisator/contactpersoon van de organisatie.
 • De hulpverleners dienen het mobiele telefoon nummer van de organisator, contactpersoon van het evenement te krijgen.
 • De hulpverleners dienen op een goed toegankelijke en overzichtelijke plaats te worden gevestigd.
 • De hulpverleners welke posten hebben recht op vrij parkeren en zo dicht mogelijk bij de post.
 • De hulpverleners maken gebruik van eigen verband en communicatiemiddelen, inzet AED, brandcard enz. van de EHBO vereniging.
 • De hulpverleners kunt u duidelijk herkennen aan de originele EHBO-kleding, onze EHBO-vlag wordt bij de Post(en) opgehangen en verder zijn de autoruiten voorzien met EHBO-borden.
 • Voor de behandeling van eventuele kwetsuren dienen de hulpverleners te kunnen beschikken over een rustige behandelplaats.
 • Slachtoffers zijn zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de door een EHBO’er gegeven adviezen met betrekking tot staking van deelname aan het evenement, nazorg en nabehandeling.
 • Het terrein of ruimte waar het evenement wordt gehouden, dient goed bereikbaar te zijn voor hulpverleningsvoertuigen.
 • De organisatie zorgt dat de behandelplaats eenvoudig (zonder hindernissen) voor de hulpdiensten bereikbaar is.
 • De organisator zorgt voor het vervoer van lichte kwetsuren (ter beoordeling aan de hulpverleners) naar huisarts of ziekenhuis, hiervoor dient een auto met bestuurder aanwezig te zijn want de hulpverlener mag hiervoor normaliter de post niet verlaten.
 • De organisatie zorgt voor een vaste EHBO-post bij omvangrijke evenementen en deze moet duidelijk herkenbaar voor deelnemers en bezoekers zijn. De post moet zijn gelegen op een zodanige plaats dat zowel bezoekers en/of deelnemers onze EHBO-ers niet kunnen hinderen. De post moet overdekt, wind en waterdicht zijn, voorzien van voldoende daglichttoetreding en/of verlichting, is hygienisch ingericht en voorzien van 2 stoelen van gelijke hoogte, 1 tafel, 1 afvalemmer en water.
 • De organisator van het evenement draagt zorg voor voldoende catering (lunchpakketten) warme en koude dranken zoals koffie – thee – fris – fruit – broodjes voor de dienstdoende hulpverleners. Duurt een evenement 5 uur of langer dan wordt ook voor een warme (dit in overleg) maaltijd gezorgd. Eventueel kan dit ook door middel van consumptiebonnen of munten worden geregeld.
 • Bij ieder evenement worden ook de spandoeken met de logo’s van de sponsoren van de EHBO vereniging opgehangen want zonder hun hulp zouden noodzakelijke actie’s niet meer kunnen plaats vinden.
 • Einde van de diensttijd wat drinken of muntjes voor de hulpverleners in de kantine.

Deze voorwaarden / richtlijnen zijn vastgesteld door het bestuur en de leden van de EHBO vereniging Enter.

Wij wensen een ieder dan ook alvast een fijn en goed evenement zonder ongelukken toe.